Nové aromatické odrůdy chmele registrované v roce 2019.

Vladimír Nesvadba, Chmelařský institut s.r.o. Žatec
Článek vyšel v časopise Pivař 7 / 2020

 

 

Šlechtění chmele v České republice má dlouholetou tradici. Od 20. let 20. století se u nás prošlechťoval Žatecký poloraný červeňák, trvalo to 70 let. V současné době jsou klony Žateckého poloraného červeňáku pěstovány na 90 % plochy chmelnic v České republice. V 60. letech se ve šlechtění chmele začala uplatňovat hybridizace chmele, tj. šlechtění pomocí křížení. Bor a Sládek byly první registrované české odrůdy po křížení v roce 1994. V roce 1996 byla registrována nová odrůda Premiant, která z hlediska vyšších výkonnostních parametrů nahrazuje odrůdu Bor. V roce 2001 byla registrována první česká odrůda chmele hořkého typu (Agnus), která vykazuje obsah alfa kyselin na úrovni 10 %. Od roku 2004 do roku 2010 bylo ve Chmelařském institutu s.r.o. Žatec registrováno dalších 6 odrůd chmele – Harmonie (2004), Rubín (2007), Vital (2008), Kazbek (2008), Bohemie (2010) a Saaz Late (2010). Od roku 2017 se registruje nová generace odrůd chmele – Gaia (2017) a Boomerang (2017). V roce 2019 byly registrovány aromatické odrůdy chmele pod názvy Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. Nelze opomenout registraci prvních českých odrůd chmele na nízké konstrukce Country, Jazz a Blues, v letech 2018 a 2019.

V rámci tvorby nových odrůd chmele pro České pivo bylo v registračních zkouškách ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) přihlášeno 9 genotypů (4799, 4801, 4975, 4979, 4980, 5030, 5044, 5045 a 5227). Nejlepší hodnocení vykazují genotypy pod označením 4801, 4975, 5045 a 5227. Nejvyšší výnos mají genotypy 5045 a 5227. Genotypy 4801, 4975 a 5045 jsou charakteristické jemnou chmelovou vůní. Genotyp 5227 je vůní odlišný, protože charakter vůně je bylinný a citrusový. Vzhledem k nízkému obsahu alfa hořkých kyselin je velmi vhodný pro studené chmelení – jak ukazují pivovarské testy v řadě minipivovarů. Všechny 4 genotypy jsou též sledovány v poloprovozních i provozních pokusech. Hodnocení je též zaměřeno na variabilitu mezi genotypy, ročníkem i lokalitou, z pohledu pěstitelské praxe. V roce 2019 bylo sklizeno dostačující množství chmele pro chemické analýzy a především pro pivovarské testy jak v pokusném pivovárku Chmelařského institutu s.r.o. Žatec, tak i pro ověřovací provozní várky v českých pivovarech. Šlechtění aromatických chmelů bylo řešeno v rámci projektu TE02000177 „Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků“. Paralelně se šlechtěním aromatických chmelů probíhalo i šlechtění nových odrůd na nízké konstrukce. Šlechtění na nízké konstrukce bylo řešeno mezinárodními projekty LF 11008 (Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodného pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva) a LF 15020 „Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících celosvětových pivovarnických požadavků“ v programu EUREKA ve spolupráci s Anglií. 

Z těchto výzkumných projektů byly v roce 2019 registrovány odrůdy Blues, Saaz Brilliant, Saaz Comfort, Saaz Shine a Mimosa. V současné době jsou testovány v poloprovozních pokusech v Chrášťanech, Stekníku a nově v Běsně, Nesuchyni a Staňkovicích. Všechny nové odrůdy jsou již několik let testovány ve velkých (Holba Hanušovice a Žatecký pivovar) a malých (Cobolis, David Máša, Pioneer, Moravia, Parovar atd.) pivovarech. Z pokusných ploch je k dispozici 100 – 300 kg chmele pro pivovarské testy. Odrůda Blues, společně s odrůdou Country, byla vysazena na podzim 2019 v Oplotech na ploše 1 ha. Odrůdy Saaz Brilliant, Saaz Comfort a Saaz Shine budou sázeny na podzim 2020 do provozní plochy v Chrášťanech. 

 

 


BLUES

PŮVOD

Další česká odrůda pro nízkou konstrukci (pozn. red: nízká konstrukce je chmelnice o výšce cca 3m, běžná konstrukce je vysoká přibližně 7 metrů). Odrůda Blues byla získána výběrem z hybridního potomstva několikanásobného prokřížení anglického a evropského šlechtitelského materiálu. Název odrůdy je dán charakterem vůně, která je složená z mnoha tónů. 

AROMA

Aroma hlávek má střední intenzitu. 

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA

Je charakteristická vyšším podílem směsi kořenité, bylinné, chmelové a dřevité vůně.

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ

Blues je aromatická odrůda, pro druhé a třetí chmelení. Vhodná pro spodně i svrchně kvašená piva. Též je vhodná pro speciální piva a studené chmelení. 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE

celkové pryskyřice (% hm.)

 

15 - 24

alfa kyseliny (% hm.)

 

3 - 7

beta kyseliny (% hm.)

 

3 - 5

poměr α/β

 

1,3 – 2,5

kohumulon (% rel.)

 

18 - 27

kolupulon (% rel.)

 

35 - 48

 

CHMELOVÉ SILICE

obsah silic (g/100g)

 

0,6 – 1,5

myrcen (% rel.)

 

15 - 35

β-karyofylen (% rel.)

 

7 - 12

β-farnesen (% rel.)

 

0,2 – 1,3

α-humulen (% rel.)

 

20 - 33

α+β-selinen (% rel.)

 

10 - 20
SAAZ BRILLIANT

 

PŮVOD

Odrůda Saaz Brilliant byla získána výběrem z potomstva Žateckého poloraného červeňáku (matka i otec jsou Žatecký poloraný červeňák). 

AROMA

Aroma chmelových hlávek je středně intenzivní.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA

Aroma je jemné chmelové.

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ

Saaz Brilliant je aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení ležáckých piv.  

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE

celkové pryskyřice (% hm.)

 

14 – 21

alfa kyseliny (% hm.)

 

2,5 – 3,5

beta kyseliny (% hm.)

 

2,5 – 3,5

poměr α/β

 

0,9 – 1,1

kohumulon (% rel.)

 

21 – 26

kolupulon (% rel.)

 

38 – 44

 

CHMELOVÉ SILICE

obsah silic (g/100g)

 

0,3 – 0,9

myrcen (% rel.)

 

10 – 20

β-karyofylen (% rel.)

 

10 – 15

β-farnesen (% rel.)

 

8 – 15

α-humulen (% rel.)

 

25 – 35

α+β-selinen (% rel.)

 

2 – 6
SAAZ COMFORT

 

PŮVOD

Odrůda Saaz Comfort byla získána výběrem z potomstva po matečné ruské odrůdě Serebrjanka a samčí rostlině Žateckého poloraného červeňáku (nalezen v produkčním porostu Liběšice u Žatce).  

AROMA

Aroma chmelových hlávek je středně intenzivní.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA

Aroma je jemné chmelové, někdy bývá ostré a slabě kořenité.

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ

Saaz Comfort je aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení ležáckých piv. Tato odrůda se též používá jako single.

 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE

celkové pryskyřice (% hm.)

 

16 – 23

alfa kyseliny (% hm.)

 

4,5 – 6,0

beta kyseliny (% hm.)

 

4,0 – 5,5

poměr α/β

 

0,9 – 1,1

kohumulon (% rel.)

 

17 – 23

kolupulon (% rel.)

 

36 – 41

 

CHMELOVÉ SILICE

obsah silic (g/100g)

 

0,5 – 1,0

myrcen (% rel.)

 

15 – 25

β-karyofylen (% rel.)

 

10 – 15

β-farnesen (% rel.)

 

12 – 20

α-humulen (% rel.)

 

15 – 25

α+β-selinen (% rel.)

 

8 – 12
SAAZ SHINE

 

PŮVOD

Odrůda Saaz Shine byla získána výběrem z potomstva po matečné odrůdě Sládek a samčí rostlině Žateckého poloraného červeňáku (nalezen v produkčním porostu Liběšice u Žatce).  

AROMA

Aroma chmelových hlávek je středně intenzivní.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA

Aroma je jemné chmelové, v pozadí trochu ovocná vůně.

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ

Saaz Shine je aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení ležáckých piv.

 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE

celkové pryskyřice (% hm.)

 

14 – 21

alfa kyseliny (% hm.)

 

2,5 – 3,5

beta kyseliny (% hm.)

 

2,5 – 4,0

poměr α/β

 

0,9 – 1,1

kohumulon (% rel.)

 

20 – 26

kolupulon (% rel.)

 

40 – 49

 

CHMELOVÉ SILICE

obsah silic (g/100g)

 

0,4 – 0,9

myrcen (% rel.)

 

10 – 20

β-karyofylen (% rel.)

 

10 – 15

β-farnesen (% rel.)

 

17 – 23

α-humulen (% rel.)

 

20 – 30

α+β-selinen (% rel.)

 

1 – 4
MIMOSA

 

PŮVOD

První česká odrůda určená pro speciální piva a studené chmelení. Odrůda Mimosa byla získána výběrem z hybridního potomstva po mateční rostlině z českého šlechtění a otcovské rostlině z jihoafrického šlechtění.

AROMA

Aroma chmelových hlávek je slabé citrusové. Nižší intenzita.

CHARAKTER CHMELOVÉHO AROMA

Citrusový a ovocný charakter vůně je vyšší, společně se složkami kořeněné a bylinné vůně.

PIVOVARSKÉ POUŽITÍ

Mimosa je aromatická odrůda, pro druhé a třetí chmelení. Vhodná pro spodně i svrchně kvašená piva. Velmi vhodná pro studené chmelení.

 

CHMELOVÉ PRYSKYŘICE

celkové pryskyřice (% hm.)

 

10 – 17

alfa kyseliny (% hm.)

 

1,3 – 2,5

beta kyseliny (% hm.)

 

6,0 – 8,0

poměr α/β

 

0,3 – 0,4

kohumulon (% rel.)

 

28 – 32

kolupulon (% rel.)

 

50 – 56

 

CHMELOVÉ SILICE

obsah silic (g/100g)

 

0,4 – 0,9

myrcen (% rel.)

 

15 – 30

β-karyofylen (% rel.)

 

5 – 15

β-farnesen (% rel.)

 

0,4 – 1,2

α-humulen (% rel.)

 

1 – 4

α+β-selinen (% rel.)

 

30 – 45

 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky