Pravidla sběru a zpracování osobních dat

 

Úvod

Naše Pravidla nastavují zásady pro zpracování osobních dat členů Cechu po dobu jejich členství v Cechu a zároveň jsou součástí stanov.

Pro vás, členy Cechu, se nemění nic a pouze Cech přijímá opatření v podobě tohoto dokumentu v souvislosti s novou právní úpravou EU, která nahradí dosavadní směrnici 95/46/ES a a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě, že nesouhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních dat, můžete ukončit členství v Cechu řádným způsobem.  

 

Sběr dat

Vaše osobní data sbíráme a zpracováváme pouze v případě, že požádáte o vstup do Cechu a pouze po dobu vašeho členství.

 

Jaká data sbíráme

Jedná se pouze o data, která dobrovolně uvedete do přihlášky: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a popřípadě mobilní telefon. Datum narození je v přihlášce vyžadováno, protože podmínkou členství je plnoletost, ale není evidováno. Dále evidujeme u každého člena unikátní identifikační členské číslo. Jiná osobní data nesbíráme.

 

Důvod sběru osobních dat a jakým způsobem jsou využívána:

  • Evidence členů Cechu a úhrady členských poplatků
  • Zpracování žádostí o udělení Cechovních hodností
  • Rozesílání členských průkazů
  • Zasílání informačních e-mailů (organizační informace či nabídky na školení a semináře) a elektronického časopisu Pivař

 

Evidence osobních dat

Evidence je uložena na šifrovaném cloudovém úložišti.

 

Poskytování osobních dat

Vaše osobní data, která sbíráme a evidujeme, jsou neveřejná a nikomu je neposkytujeme ani neposíláme – v souladu se stanovami si každý člen může vyžádat výpis z evidence, která je o něm vedena. Jedinou výjimku tvoří povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky.

Aby mohly být čerpány výhody nabízené partnery Cechu jeho členům, poskytuje Cech partnerům seznam platných unikátních členských čísel bez jakýchkoli dalších osobních údajů.


Soutěže

Partnerské spolky

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz