Vážení členové Cechu domácích pivovarníků, jakož i všichni domovarníci a příznivci.

Mnozí z vás zaznamenali hlasování Poslanecké sněmovny z 6. 11. 2019 ohledně zvýšení limitu z 200 l na 2 000 l piva a zmenšení administrativní zátěže. Dovolte nám sdělit několik faktů, aby náhodou nedocházelo k omylům.

 

  1. Dlouhodobou snahou Cechu domácích pivovarníků (dále jen Cechu) je zvýšení limitu pro osvobození od placení daně pro domácí pivovarníky z 200 l na 2000 l (pro vysvětlení 2000 l vychází z analogie s vinaři) a zmírnění byrokratické zátěže.
  2. Tomuto úsilí se věnuje Cechovní rada od počátku svého vzniku a velkou zásluhu má bývalý předseda Cechu pan Radek Michel.
  3. Přes naše příznivce a členy se daného tématu ujala Česká pirátská strana.
  4. Prostřednictvím „Pirátů“ se nám podařilo na půdě Parlamentu České republiky lobbovat a oslovit tak i ostatní parlamentní strany. Za Cech se daného v listopadu 2018 zúčastnili Radek Michel, Roman Holoubek a Petr Měrka. I díky tomuto působení pronikl zájem o naši věc mezi další parlamentní strany.
  5. A o co konkrétně jde? V Zákoně č. 353 / 2003 Sb. v Hlavě III Daň z piva § 80 Plátce daně z piva v odstavci 1 se píše: „Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.“ Dále v § 83 Osvobození od daně z piva v odstavci 3 se píše: „Od daně je dále osvobozeno pivo, které je vyrobeno fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva výhradně pro vlastní spotřebu její a osob s ní tvořících společně hospodařící domácnost, osob jí blízkých nebo jejích hostů, až do množství, které nepřesáhne 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.“. A v odstavci 6 je dále psáno: „Evidence piva osvobozeného od daně dle tohoto ustanovení se vede odděleně. Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.“.
  6. Dne 6. 11. 2019 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 509), který předložili pánové Radek Holomčík a Ondřej Polanský z České pirátské strany.
  7. Aby tato záležitost byla definitivní, musí ještě projít schválením Senátu a podpisem Prezidenta.
  8. Takže není ještě vyhráno, ale jsme našemu vítězství blízko. Tak, jak jsme někteří oslovovali naše poslance, oslovujte i naše senátory, děkujeme.

 


Shrnutí

  1. Nejde o volný prodej doma uvařeného piva a už vůbec nejde o snazší přístup k alkoholu, jak bylo někým oponováno, to není naším cílem. Jde o zmírnění legislativy tak, abychom mohli v nekomerčních podmínkách uvařit více jak 200 litrů piva na domácnost, aniž bychom byli zatíženi spotřební daní, když veškeré suroviny i zařízení nakupujeme už zatížené daní a nemáme z této činnosti žádný finanční zisk, protože takto uvařené pivo nemůžeme prodat.
  2. Vstoupí-li tento pozměňovací návrh v platnost, pak nám ubyde byrokracie, kdy nebudeme muset uchovávat evidenci 10 let, ale pouze 3 roky.

 


Poděkování


Cechovní rada touto cestou děkuje všem, kteří se jakkoli podíleli na propagaci a na zajištění v této věci. Především a jmenovitě pak panu Radku Michelovi, který má lví podíl při rozjezdu a počátečním průběhu. Dále pak děkujeme České pirátské straně a předkladatelům pánům Radkovi Holomčíkovi a Ondřeji Polanskému.


PS: Ještě není dobojováno, ještě tyto pozměňovací návrhy nevstoupily v platnost, tak se prosím řiďte stávajícím závazným zněním tohoto zákona.

 

 

Za Cechovní radu sepsal dne 7. 11. 2019 Roman Holoubek
předseda Cechu domácích pivovarníků


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky