Cech domácích pivovarníků, z. s. združuje v současné době téměř 800 členů, usiluje o vzájemné předávání a vyměňování znalostí a zkušeností domácích pivovarníků. Snaží se o zvyšování úrovně kvality doma vařených piv, podporu akcí zaměřených na domácí pivovarnictví a vzdělávání zájemců o vaření piva v domácích podmínkách. Vyvíjí osvětovou činnost směřující k udržení a rozvoji domovarnické tradice a pivní kultury. Propagujeme umírněné pití piva a zvýšení kultury pití piva.

Dlouhodobou snahou Cechu domácích pivovarníků, z.s. (dále jen Cechu) je zvýšení limitu pro osvobození od placení daně pro domácí pivovarníky z 200 l na 2000 l (pro vysvětlení 2000 l vychází z analogie s vinaři) a zmírnění byrokratické zátěže.

Toto je obsaženo v Zákoně č. 353 / 2003 Sb. v Hlavě III Daň z piva.

Volně parafrázováno tam stojí, že DOMÁCNOST může vyrobit maximálně 200 litrů piva za rok, pokud vyrobí více, pak se na takto evidovanou fyzickou osobu nahlíží již jako na právnickou se všemi náležitostmi, tj. se zavedením celního skladu, splnění všech legislativních podmínek pro pivovar, včetně toho, že jde o vázanou živnost, včetně placení spotřební daně. Dále je povinnost uchovávat evidenci celých 10 let, včetně každoroční povinnosti ohlášení záměru vařit pivo i v následujícím roce.

V listopadu odhlasovala Poslanecká sněmovna v rámci Daňového balíčku, na návrh České pirátské strany, zvýšení limitu z 200 l na 2 000 l piva a zmenšení administrativní zátěže z deseti na tři roky (evidence). V prosinci pak poslanci schválili předlohu v původním znění, kdy odmítli pozměňovací návrh Senátu.

Dne 19. 12. 2019 podepsal Daňový balíček i prezident ČR a následně bude vyhlášen ve sbírce zákonů a od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost.

Jeden z velkých cílů Cechu tím je naplněn, děkujeme všem, kteří se na této změně podíleli.

Dovolte ještě malý dovětek:

Nejde o volný prodej doma uvařeného piva, a už vůbec nejde o snazším přístupu k alkoholu, to není naším cílem. Jde o zmírnění legislativy tak, abychom mohli v nekomerčních podmínkách uvařit více jak 200 litrů piva na domácnost, aniž bychom byli zatíženi spotřební daní, když veškeré suroviny i zařízení nakupujeme už zatížené daní a nemáme z této činnosti žádný finanční zisk, protože takto uvařené pivo nemůžeme prodat.

 


Pro zajímavost a na okraj:

Uvádíme velikosti spotřebních daní u piva podle velikosti výstavu (vyrobených a prodaných hektolitrů piva):

velké průmyslové pivovary – nad 200.000 hl – plná spotřební daň, tedy 32 Kč za 1 hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny (tedy například u Desítky činí 320 Kč).

malý nezávislý pivovar – 150.000 až 200.000 hl – snížená SD na 28,80

malý nezávislý pivovar 100.000 až 150.000 hl – snížená SD na 25,60

malý nezávislý pivovar 50.000 až 100.000 hl – snížená SD na 22,40

malý nezávislý pivovar 10.000 až 50.000 hl – snížená SD na 19,20

malý nezávislý pivovar do 10.000 hl – snížená SD na 16,-

 

Pro srovnání u tichých vín (tedy nesycených vín) je spotřební daň ve výši 0 Kč! A domácí vinaři můžou vyrobit až 2000 litrů vína (zpravidla s vyšším obsahem alkoholu, než je tomu u piva) a navíc oproti domácím pivovarníkům můžou své produkty prodávat.

 

Ve srovnání s většinou námi rešeršovaných zemí je limit u domácí výroby piva vyšší, případně není horní hranice stanovena.

 

 

Za Cechovní radu dne 20. 12. 2019

Roman Holoubek předseda Cechu domácích pivovarníků, z.s.

 

 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky