Poté, co vstoupily v platnost změny Zákona o spotřebních daních (zvýšení limitu a zkrácení doby uchování Evidence výroby), se vyrojily dotazy co ze záznamy (evidencí výroby) které jsou starší než tři roky. Tedy které vznikly před nabytím účinnosti změn.

Oslovil jsem jménem Cechu příslušný odbor GŘC a konečně se dočkal odpovědi.

Chvilku to trvalo, protože dokument musel být konzultován i na MF, ale informace už byla konečně zveřejněna na webu celní správy.

Hlavní informace je taková, že záznamy pořízené před nabytím účinnosti je potřeba uchovávat ještě tři roky, nejdéle ale 10 let od konce roku ve kterém byly pořízeny. Na konci dokumentu je přehledná tabulka s daty posledních dnů, do kterých musí být evidence daného ročníku uchována pro účely daňové kontroly.

Další zajímavá informace je ta že není nijak stanovena forma požadované evidence. V jaké formě je vedena je čistě na uvážení domovarníka, musí z ní být zřejmé jen datum a počet litrů. Doporučuji použít formulář projednaný s GŘC v minulých letech, který je ke stažení na veřejné složce Cechu.


V případě, že nějaký referent celní správy bude zase vyžadovat čtvrtletní výkazy spotřeby materiálu nebo podobné nesmysly, je potřeba se omluvit, že mi takovou evidenci nic neukládá s odkazem na výše zmíněný dokument (č.jednací Č. j. 2241/2020-900000-231).

 

Petr Měrka


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky