Cechovní rada

Zápisy z jednání cechovní rady a přehled členů rady.

 

 

Vážení členové Cechu,

dne 1.12.2022 se sešla cechovní rada za účelem dlouho plánované rozsáhlé diskuze na téma krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů Cechu a změn v jeho fungování. Výstupem z této diskuze jsou chystané zásadní změny, které se v kladném slova smyslu dotknout nás všech. Všechny konkrétní informace ke (troufáme si tvrdit ambiciózním avšak nutným) změnám se včas dozvíte. Nejaktuálnější změna se týká nového registračního systému členů Cechu, platby členských příspěvků, členských karet a komunikace s členskou základnou.

Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky