Zápis z 2. řádného jednání cechovní rady konaného 31. 8. 2016.

 

Jednání se zúčastnili: Radek Michel, Petr Novotný, Jiří Vala, Martin Březa, Petr Měrka

 

1. Rada schválila nové členy:

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

2. Výše členských příspěvků byla schválena 50 Kč/rok. Noví členové po schválení jejich členství, obdrží své členské číslo, které použijí jako variabilní číslo při úhradě na účet cechu.

HLASOVÁNÍ: ANO - 4; NE - 0; zdržel se - 1

 

3. Komunikace s veřejností:

Martin Březa byl pověřen správou webových stránek, na kterých budou informace o cechu a další služby členům cechu a Radek Michel byl pověřen správou Stránek Cechu domácích pivovarníků na Facebooku.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

4. Dlouhodobé úkoly cechu

a) snaha o změnu § 80 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, ve vztahu k domácímu vaření piva – tzn. zmenšení, případně zrušení rozdílů mezi pravidly pro domácí pivovarníky a vinaře – a podpora všech známých existujících snah o stejný cíl

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

b) vyvíjení iniciativ směřujících k rozšíření možností vzdělání zájemců o vaření piva

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

c) byla učiněna dohoda na spolupráci s certifikovanými hodnotiteli BJCP. Cech bude jednat se stávajícími českými soutěžemi a podporovat pravidelné zastoupení hodnotitelů certifikovaných BJCP.

HLASOVÁNÍ: ANO - 4; NE - 0; zdržel se -1

 

d) hledání a doporučování účasti členů cechu v zahraničních soutěžích a hledání možností pro zjednodušení účasti v nich

HLASOVÁNÍ: ANO - 4; NE - 0; zdržel se - 1

 

e) snaha o certifikaci stávajících kurzů vaření piva v domácích podmínkách (Kvalita ověřena cechem), aby se zájemci o vaření piva mohli orientovat v nabídce.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 1

 

f) jednání s vybranými e-shopy o výhodách pro členy cechu

HLASOVÁNÍ: ANO - 4; NE - 0; zdržel se - 1

 

g) navázání kontaktů a hledání společných témat s ostatními spolky, profesními organizacemi či komerčními subjekty působícími v oblasti výroby a konzumace piva

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky