Zápis ze 4. řádného jednání cechovní rady konaného 30. 1. 2017

 

Jednání se zúčastnili: Radek Michel, Petr Novotný, Jiří Vala, Martin Březa, Petr Měrka

 

  1. Rada se seznámila se Zprávou o hospodaření a činnosti Cechu za rok 2016.

 

Rada zprávu přijala.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky