Zápis ze 7. řádného jednání cechovní rady konaného 31. 3. 2018, na kterém byly shrnuty a potvrzeny body z dílčích jednání konaných  v období od 9. 10. 2017 - 31. 3. 2018.


Jednání se zúčastnili: Martin Březa, Roman Holoubek, Petr Měrka, Radek Michel, Petr Novotný, Jiří Vala,


1. Rada se dohodla na konání soutěže o nejlepšího domácího výrobce Liga českého ležáku dle návrhu člena Cechu Jiřího Matochy (dílčí jednání  9. 10. - 2. 11. 2017).

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

1a) Předseda byl pověřen dojednáním účasti českých domovarnických soutěží, které všechny bez výhrady s účastí souhlasily a Liga byla vyhlášena.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

1b) Rada projednávala detaily hodnocení Ligy - způsob počítání bodů, započtení bodů z finálových degustací apod. (dílčí jednání 2. 11. - 13. 11.). Dohodnutá řešení byla zapracována do pravidel zveřejněných na www.cech-pivo.cz.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

1c) Předseda zahájil jednání se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Kamenickém Šenově o výrobě trofeje pro výherce Ligy. Po dojednání základních podmínek souhlasila Rada s objednáním výroby. (dílčí jednání 22. 11. 2017 - 31. 3. 2018)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

1d) Rada se dohodla, že vyhlášení Ligy proběhne na Černokosteleckém žejdlíku 2018.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

1e) Rada se dohodla na upřesnění pravidel Ligy:

  • možnost účasti ležáku kategorie 3A v soutěžích, které mají ve stejné kategorii ležáky 3A a 3B (Chmelovárek a PHBC). (dílčí jednání 15. 3. 2018)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

  • stanovení podmínek určení vítěze při bodové shodě. (dílčí jednání 21. - 26. 3. 2018)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

2. Rada vzala na vědomí informaci Petra Měrky o termínu konání 2. ročníku Černokosteleckého žejdlíku, který byl stanoven na 15. září 2018 (dílčí jednání 3. 11. 2017).

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

2a) Rada projednala (dílčí jednání 7. - 9. 11. 2017) zda zůstat u stávajícího formátu (vaření podle receptů) a dohodla se, že formát zachová - kromě kategorie Český ležák, která je součástí Ligy.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

2b) Rada zvolila tři recepty podle, kterých se budou vařit soutěžní piva – 7B Altbier vařený podle receptu Petra Měrky, Pivařka str. 246; 19A American Amber Ale vařený podle receptu Hany Chmelařové – celkové vítězky Litomyšlského korbelu 2017; 21B Žitný IPA vařený podle receptu Karla Točíka – celkového vítěze Černokosteleckého žejdlíku 2017.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 1

 

2c) Předseda navrhl, aby Žejdlíku zůstal statut “neformální valné hromady” a aby na něm byly udělovány originální cechovní listiny Mistrům a Velmistrům. Aby na něm byli případně jmenováni čestní členové Cechu a noví členové Cechovní rady (dílčí jednání 10. 1. 2018). Cechovní rada souhlasila.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

3. Rada souhlasila s výrobou podkladů pro výzdobu vitríny na Střední průmyslové škole potravinářských technologií Podskalská (dílčí jednání 13. 11. 2017) a výrobou dvou roll-upů určených k propagaci Cechu na domovarnických akcích a soutěžích.

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

4. Petr Měrka se nabídl, že se ujme cechovního účetnictví. Rada jeho nabídku přijala.


4a) Na základě jeho návrhu se rada domluvila na jmenování Petra Měrky místopředsedou Cechu a na změně stanov tak, aby toto jmenování mohlo být realizováno. (dílčí jednání 19. - 20. 11. 2017)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

5. Předseda informoval Radu o projektu navrhovaném Šárkou Vávrovou z Českého pivního festivalu o zapojení domovarníků do festivalu - vaření piva domovarníky v minipivovarech a nabídka tohoto piva v rámci festivalu, doplněná o další aktivity směřující k propagaci domovarnictví. (dílčí jednání 22. - 24. 11. 2017)


5a) Rada navrhla propojit účast na vaření v minipivovaru se soutěží o nejzajímavější recept. Šárka Vávrová s návrhem souhlasila. Soutěž se realizovala.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 1

 

6. Rada se dohodla, že přihlášení v prosinci platí poplatek až za rok 2018 (dílčí jednání 1. 12. 2017).

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

7. Rada vzala na vědomí seznam členů vymazaných z evidence z důvodu neuhrazení členského poplatku. (dílčí jednání 8. - 9. 2. 2018)

 

8. Rada projednala a souhlasila s poskytnutím odměny pro výherce soutěží - všem soutěžím byl předán set cechovního trika a půllitrů. (dílčí jednání 9. - 19. 2. 2018)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 


9. Rada projednala a odsouhlasila Zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2017. (dílčí jednání 14. - 19. 2. 2018)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

10. Předseda se 16. 3. 2018 zúčastnil jednání na Generálním ředitelství cel o situaci domácích výrobců piva.


10a) Cechovní rada vzala na vědomí zprávu o jednání na GŘC, kterou jí předložil předseda. (dílčí jednání 16. 3. 2018)


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky