Zápis z 9. řádného jednání cechovní rady konaného 10.12.2018.

 

 

Jednání se zúčastnili: Jiří Vala, Martin Březa, Petr Měrka, Roman Holoubek, Petr Novotný, Antone Kom

 

1. Rada vzala na vědomí rezignaci Radka Michela na funkci předsedy Cechu domácích pivovarníků i na členství v Radě Cechu domácích pivovarník. Rezignační dopis je přiložen jako příloha č.1

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

2. Rada v souladu se stanovami spolku provedla volbu nového předsedy.

Předsedou Cechu domácích pivovarníků byl zvolen Roman Holoubek

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 1

 

3. Rada rozhodla o změně sídla Cechu.

Sídlo Cechu domácích pivovarníků je: Pod Kalvárií 1548, 393 01 Pelhřimov

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

4. Rada rozhodla o změně stanov Cechu.  V článku I - název a sídlo se věta “Sídlem spolku je obec Velké Březno.”  nahrazuje větou “Sídlem spolku je obec Pelhřimov

Opravené stanovy jsou přiloženy jako příloha č.2  

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

5. Rada pověřuje Romana Holoubka změnou údajů o spolku ve Veřejném rejstříku, dodáním aktuálních dokumentů do Sbírky listin a zajištěním všech nezbytných administrativních úkonů vyplývajících ze schválených změn

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

6. Rada pověřuje Petr Měrku  vedením účetnictví a správou účtu Cechu domácích pivovarníků (Fio banka  č.účtu 2401053874/2010)

HLASOVÁNÍ: ANO - 6; NE - 0; zdržel se - 0

 

 


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky