Ligy 2022 se účastní soutěže Moravian Homebrewers MeetingKostelecké chmelovárekLitomyšlský korbel, Bratislavský Hrncovar, Good Water Beer Cup a Černokostelecký žejdlík.

K účasti v Lize je potřeba vyplnit přihlášku a zúčastnit se minimálně 3 ze 6 zapojených soutěží v daném ročníku. Soutěž je přístupná všem bez ohledu na členství či nečlenství v Cechu. Přihlášku je potřeba vyplnit před konáním první soutěže (z výše uvedených), které se účastníte a která má být započítána do Ligy. Liga je vícekolová soutěž a její výsledky jsou průběžně zveřejňovány. Proto v souladu s GDPR potřebuje organizátor Ligy (Cech domácích pivovarníků) váš souhlas se zveřejněním jména, příjmení a bodového zisku. Pokud z jakýchkoli důvodů přihlášený účastník nesplní minimální počet tří účastí (nemoc, nepodařená várka apod.), tak bude z výsledků Ligy při závěrečném vyhodnocení vyškrtnut, protože nesplnil potřebný počet soutěží. Pokud však včas neudělí souhlas se zveřejněním výsledků, tak soutěž zpětně započítána do výsledků Ligy nebude.

 

S ohledem na nepředvídatelné události okolo Covid-19 je možné, že nebude vyhlášen dostatečný počet soutěží. Pokud by počet soutěží klesl na 2-4, bude podmínka minimální účasti na 3 soutěžích změněna na minimálně 2 soutěže. Pokud by počet soutěží klesl na 0-1 soutěž, pak se Liga 2022 ruší.

 

Celkové pořadí bude určeno na jednotlivá místa podle následujících kritérií (pokud v prvním výsledku dojde k bodové shodě, tak následuje další kritérium, aby bylo dosaženo pořadí bez děleného umístění).

  • Součet tří nejlepších výsledků z absolvovaných soutěží (při účasti ve více soutěžích se horší výsledky škrtají).
    • Pokud bude mít soutěžící v jedné soutěži více vzorků ležáku, započítávají se mu body za ležák, který předem nahlásí na mail Cechu info@cech-pivo.cz jako soutěžní vzorek pro Ligu. Pokud tak neučiní, z dané soutěže se mu nebudou započítávat žádné body.
    • U vícekolových soutěží (Moravian Homebrewers Meeting) je rozhodující počet bodů uvedený na degustačních listech z prvního kola.
    • Výsledky v rámci sjednocení bodů se u soutěží s hodnocením do 50 bodů násobí dvěma.
  • Při bodové shodě v prvním kritériu se do součtu nejlepších výsledků započítává čtvrtý nejlepší výsledek. Pokud soutěžící měl čtvrtou účast, tak se mu započítává patřičný bodový zisk. Tomu, který nemá čtvrtou účast, se započítává 0 bodů.
  • Pokud nerozhodne druhé kritérium, tak je zohledněna stabilita bodových zisků. Tzn. nejmenší rozdíl mezi největším a nejmenším skóre.
  • Posledním kritériem, v případě stále trvající shody bodů, je bodové ohodnocení na soutěži organizované pořadatelem Ligy - na Černokosteleckém žejdlíku.

 

 

 


Pokud by vám vnořený  formulář nevyhovoval, je možno jej vyplnit ZDE.Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky