Vážení zájemci o Ligu ležáku, 

jelikož se nám stále navyšuje počet soutěží, které jsou součástí ligy, bylo potřeba upravit pravidla tak, aby odpovídala počtu těchto zařazených soutěží. A nejen to, vznikla i nová pravidla pro pořadatele těchto soutěží a to hlavně co se týká termínu dodání podkladů pro Ligu a také co se týká nutné kvality a obsazení degustačního stolu pro Ležáky, které jsou součástí Ligy.  Chceme, aby Liga ležáku zůstala stále kvalitní prestižní soutěží královské disciplíny.

Vzhledem k pravidlům sdílení osobních údajů (GDPR) je účast v Lize podmíněná vaší přihláškou, která Cech domácích pivovarníků (organizátor Ligy) opravňuje spravovat vaše údaje a výsledky z jednotlivých soutěží. Zde nová pravidla:

K účasti v Lize je potřeba vyplnit přihlášku (jen 1x pro celý ročník) a zúčastnit se minimálně poloviny soutěží, které jsou daný rok přihlášeny a schváleny do účasti Ligy českého ležáku (v případě lichého počtu soutěží zaokrouhlujeme směrem dolů). Zároveň je toto číslo shodné s počtem soutěží, ze kterých se sčítá finální výsledek.  Pokud z jakýchkoli důvodů přihlášený účastník nesplní tento minimální počet účastí (nemoc, nepodařená várka apod.), tak bude z výsledků Ligy při závěrečném vyhodnocení vyškrtnut, protože nesplnil potřebný počet soutěží. Pokud však včas neudělí souhlas se zveřejněním výsledků, tak soutěž zpětně započítána do výsledků Ligy nebude.

Ligy českého ležáku se můžete účastnit vždy s ležákem, který spadá jen do kategorie dle BJCP 3B, v případě, že některá soutěž má pro ležák benevolentnější pravidla (např. Kostelecké Chmelovárek), je potřeba při přihlašování do takové soutěže uvést do informací o vzorku, že je vzorek součástí Ligy dle stylu BJCP 3B.  Pozor tudíž na studené chmelení apod., které do takovéto kategorie nepatří a z do Ligy takovéto vzorky započítané nebudou. Soutěž je přístupná všem bez ohledu na členství či nečlenství v Cechu. Přihlášku je potřeba vyplnit před konáním první soutěže (z výše uvedených), které se účastníte a která má být započítána do Ligy. Liga je vícekolová soutěž a její výsledky jsou průběžně zveřejňovány. Proto v souladu s GDPR potřebuje organizátor Ligy (Cech domácích pivovarníků) váš souhlas se zveřejněním jména, příjmení a bodového zisku. Celkové pořadí bude určeno na jednotlivá místa podle následujících kritérií (pokud v prvním výsledku dojde k bodové shodě, tak následuje další kritérium, aby bylo dosaženo pořadí bez děleného umístění).
 
  • Součet z „X“ nejlepších výsledků z absolvovaných soutěží (při účasti ve více soutěžích se horší výsledky škrtají). X =  polovina soutěží, které jsou daný rok přihlášeny a schváleny do účasti Ligy českého ležáku (v případě lichého počtu soutěží zaokrouhlujeme směrem dolů).
    • Pokud bude mít soutěžící v jedné soutěži více vzorků ležáku, započítávají se mu body za ležák, který předem nahlásí na mail Cechu info@cech-pivo.cz jako soutěžní vzorek pro Ligu. Pokud tak neučiní, z dané soutěže se mu nebudou započítávat žádné body.
    • U vícekolových soutěží (Moravian Homebrewers Meeting, …) je rozhodující počet bodů uvedený na degustačních listech z prvního kola.
    • Výsledky v rámci sjednocení bodů se u soutěží s hodnocením do 50 bodů násobí dvěma.
  • Při bodové shodě v prvním kritériu se do součtu nejlepších výsledků započítává další nejlepší výsledek. Pokud soutěžící měl tuto další účast, tak se mu započítává patřičný bodový zisk. Tomu, který tuto další  účast už neměl, se započítává 0 bodů.
  • Pokud nerozhodne druhé kritérium, tak je zohledněna stabilita bodových zisků. Tzn. nejmenší rozdíl mezi největším a nejmenším skóre.
  • Posledním kritériem, v případě stále trvající shody bodů, je bodové ohodnocení na soutěži organizované pořadatelem Ligy - na Černokosteleckém žejdlíku.

 

Ligy 2024 se účastní soutěže Moravian Homebrewers MeetingKrušnohorský krýglKostelecké chmelovárekLitomyšlský korbelMoravská vernisáž piva, Plzeňský MazákBratislavský Hrncovar, Jedon slad a jedon chmel, Good Water Beer Cup, PivoBel a Černokostelecký žejdlík.
Z toho plyne, že minimální počet účastí pro Ligu v ročníku 2023/2024 je 5 a výsledky se počítají součtem 5 nejlepších výsledků v soutěžích. Další pravidlo v případě shody budou výsledky ze  6. soutěže.

První soutěží je Moravian Homebrewers Meeting konaný 25.11.2023

Níže již přihlašovací formulář:
 
 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky