Pro ty z vás, co se nemohli zúčastnit setkání členů Cechu, zde přikládáme zprávu/prezentaci o činnosti Cechu za dobu trvání.

Poznámky:

 1. k orgánům Cechu – na setkání bylo oznámeno, že se Cechovní rada rozšířila o jednoho Radu, kterým byl schválen Roman Holoubek.
 2. k hlasování – vzhledem k tomu, že se nejednalo o oficiální jednání orgánu Cechu, ale o doporučení Radě (kterým se Rada zavázala řídit), tak jsme hlasovali systémem "vizuální většiny". Hlasy jsme nepřepočítávali, nezjišťovali jsme, kdo se zdržel apod. Každý měl možnost na místě projevit svůj názor.

K diskuzi:

 1. Bod čestné členství pro Petra Novotného bez připomínek odsouhlasila většina přítomných.
 2. Změna stanov. Přítomní po seznámení s možnostmi reorganizace Cechu navrhli hlasovat o setrvání ve stávajicí podobě (statutární orgán: předseda; nejvyšší orgán: Cechovní rada). Většina přítomných tento návrh odsouhlasila.
 3. Petice. Přítomní členové byli seznámeni s peticí a mohli na místě podepsat petiční archy. Během příštího týdne zveřejníme na internetu možnosti jak se do sběru podpisů můžete zapojit i vy. Do e-mailových schránek také dostanete speciál Pivaře pouze o Petici.

 


Obsah

 • Hospodaření Cechu
 • Akce Cechu
 • Orgány Cechu
 • Cechovní hodnosti
 • Pivařka - projekt Cechu
 • Témata k diskuzi
  1. Čestné členství pro Petra Novotného
  2. Změna stanov – rozhodování valnou hromadou
  3. Petice za změnu § 80 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb.
  4. Ostatní

 

Prezentace ve formátu PDF ke stažení ZDE.