Podmínky odběru časopisu Pivař

Tyto podmínky stanovují bližší pravidla odběru elektronického časopisu Pivař, magazín Cechu domácích pivovarníků (dále jen Cech). Jedná se o elektronický časopis poskytovaný ZDARMA členům Cechu domácích pivovarníků a dalším zájemcům o jeho odběr. Vychází nepravidelně přibližně 4-5 krát za rok.

 

Odběratelé

Členové Cechu NEMUSEJÍ žádat o odběr, protože jim bude přidělen automaticky na základě jejich členství. Pokud si nepřejí tento časopis dostávat, je potřeba zaslat žádost na níže uvedený kontakt. Pokud se chcete stát členy Cechu a získat tak tuto výhodu (a řadu dalších), pak všechny potřebné informace naleznete na stránkách Cechu.

Ostatní zájemci o časopis si musejí nejprve založit uživatelský účet na HomeBrewMap.comAktivní využívání ostatních služeb tohoto webu není podmínkou pro odběr časopisu. Zájemce musí na kartě “Uživatelský profil -> Odběr e-mailů” zaškrtnout odběr časopisu Pivař. Zaškrtnutím tohoto pole uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami odběru a že s nimi souhlasí. Na tomto základě mu poté bude zasílán na e-mailový kontakt odkaz na časopis a informace týkající se časopisu Pivař. Odkaz není dovoleno sdílet s ostatními osobami a právo využívat ho má pouze přihlášená osoba.

 

Poznámka: členové Cechu dostávají časopis s dvoutýdenním předstihem.

 

Archiv starších čísel

Starší čísla časopisu jsou volně dostupná na stránkách Cechu v sekci Časopis Pivař.

 

Autorská práva

Na obsah časopisu se vztahují autorská práva dle Zákona č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).)

Časopis, odkaz na něj ani jeho části není možné volně šířit, sdílet, kopírovat ani distribuovat bez svolení Cechu domácích pivovarníků zastoupeným v této záležitosti šéfredaktorem časopisu Petrem Novotným. Případné porušení těchto podmínek bude znamenat okamžité zrušení odběru a případně nutné právní kroky k zajištění ochrany autorských práv.

 

Zrušení odběru

Zrušení odběru je možno jednoduše provést na kartě Odběr e-mailů.

 

Změny podmínek odběru

Cech si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek. Při případným změnách podmínek odběru časopisu bude odběratel o těchto změnách včas vyrozuměn (nejméně 30 dnů předem). V případě, že s novými podmínkami nevysloví odběratel jasný souhlas do 30 dnů od jejich oznámení, tak jeho odběr automaticky zanikne.

 

Kontakt

Petr Novotný,

 


Přihlášením k odběru časopisu Pivař stvrzujete, že jste se seznámili s těmito podrobnými podmínkami odběru a souhlasíte s nimi. Na časopis Pivař se vztahují autorská práva! Volné šíření a sdílení obsahu časopisu není dovoleno. K obsahu mají přístup pouze členové Cechu a uživatelé přihlášení k odběru.


Soutěže

Partnerské spolky

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


PETICE!

Sběr podpisů ukončen.

Děkujeme za pomoc.

 

Za petiční výbor

Radek Michel

Partneři Cechu