Podmínky odběru časopisu Pivař

Tyto podmínky stanovují bližší pravidla odběru elektronického časopisu Pivař, magazín Cechu domácích pivovarníků (dále jen Cech). Jedná se o elektronický časopis poskytovaný ZDARMA členům Cechu domácích pivovarníků a dalším zájemcům o jeho odběr. Vychází nepravidelně přibližně 4-5 krát za rok.

 

Odběratelé

Členové Cechu NEMUSEJÍ žádat o odběr, protože jim bude přidělen automaticky na základě jejich členství. Pokud si nepřejí tento časopis dostávat, je potřeba zaslat žádost na níže uvedený kontakt. Pokud se chcete stát členy Cechu a získat tak tuto výhodu (a řadu dalších), pak všechny potřebné informace naleznete na stránkách Cechu.

Ostatní zájemci o časopis si musejí nejprve založit uživatelský účet na HomeBrewMap.comAktivní využívání ostatních služeb tohoto webu není podmínkou pro odběr časopisu. Zájemce musí na kartě “Uživatelský profil -> Odběr e-mailů” zaškrtnout odběr časopisu Pivař. Zaškrtnutím tohoto pole uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami odběru a že s nimi souhlasí. Na tomto základě mu poté bude zasílán na e-mailový kontakt odkaz na časopis a informace týkající se časopisu Pivař. Odkaz není dovoleno sdílet s ostatními osobami a právo využívat ho má pouze přihlášená osoba.

 

Poznámka: členové Cechu dostávají časopis s dvoutýdenním předstihem.

 

Autorská práva

Na obsah časopisu se vztahují autorská práva dle Zákona č. 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).)

Časopis, odkaz na něj ani jeho části není možné volně šířit, sdílet, kopírovat ani distribuovat bez svolení Cechu domácích pivovarníků zastoupeným v této záležitosti šéfredaktorem časopisu Petrem Novotným. Případné porušení těchto podmínek bude znamenat okamžité zrušení odběru a případně nutné právní kroky k zajištění ochrany autorských práv.

 

Zrušení odběru

Zrušení odběru je možno jednoduše provést na kartě Odběr e-mailů.

 

Změny podmínek odběru

Cech si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek. Při případným změnách podmínek odběru časopisu bude odběratel o těchto změnách včas vyrozuměn (nejméně 30 dnů předem). V případě, že s novými podmínkami nevysloví odběratel jasný souhlas do 30 dnů od jejich oznámení, tak jeho odběr automaticky zanikne.

 

Kontakt

Petr Novotný,

 


Přihlášením k odběru časopisu Pivař stvrzujete, že jste se seznámili s těmito podrobnými podmínkami odběru a souhlasíte s nimi. Na časopis Pivař se vztahují autorská práva! Volné šíření a sdílení obsahu časopisu není dovoleno. K obsahu mají přístup pouze členové Cechu a uživatelé přihlášení k odběru.


Soutěže

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz

Pokud sbíráte podpisy na Petici za zvolnění právních předpisů pro domácí pivovarníky,

originální archy prosím odešlete nejpozději do konce února na adresu

Radek Michel
Na Výsluní 380
Velké Březno
403 23

Pokud v zásilce uvedete i vaši e-mailovou adresu, dostanete na ni potvrzení o přijetí.

Partneři Cechu