Drobné vysvětlení k výši a frekvenci čl. poplatků, protože z citace ze zápisu to nemůže být dosti jasné:

Členský příspěvek 50 Kč je za rok 2017 resp. 100 Kč pokud chcete nechat vyrobit členský průkaz. 

Po schválení vaší přihlášky cechovní radou vám bude zaslán mail se členským číslem, poté máte 30 dnů na uhrazení - takže chceme sice abyste ho zaplatili hned, ale v následujícím roce už nic platit nebudete. 

Tak snad se mnou budete souhlasit, ze se jedná o symbolický poplatek, veškeré vybrané peníze budou použity na aktivity a provoz cechu. 

Žádný z členů rady nemá nárok na jakoukoli odměnu za svou práci pro cech, všichni to dělají zadarmo, protože mají zájem o věc. 


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky