Již nějakou dobu jsem si pokládal otázku, jak srozumitelně napsat text o svrchně kvašených pivech tak, aby obecné pojmenování těchto piv v angličtině „ALE“ se nepletlo s jedním z nejpoužívanějších slov „ale“ v jazyce českém. India pale ale nás asi nesplete, ale (a vidíte už jsme tam) třeba výraz „belgické ale“ už může být zavádějící.

Jan Doubek
Článek vyšel v časopise Pivař 4 (květen 2018)

 

Myslel autor jeden belgický ale nebo více belgických ale. Jaký je vlastně tvar množného čísla pro „ale“? Dalším řešením jak od sebe rozeznat spojku „ale“ a název pivního stylu je použití velkých písmen „Ale“ nebo dokonce „ALE“ v textu. Ale pozor, některé věty začínáme právě slovem „Ale“, aniž bychom mysleli na pivo. Není hloupých otázek, řekl jsem si a napsal jednomu z nejpovolanějších v oblasti naší mateřštiny, doc. RNDr. Karlu Olivovi, Dr., dlouholetému řediteli Ústavu pro jazyk český AV ČR. Z jeho článků a rozhovorů v médiích nejen čerpám nové pohledy na náš krásný, byť poněkud složitý jazyk, ale i spoustu inspirace a hlavně se obvykle i velice dobře pobavím. Jeho přístup není mentorský a suše vědecký, ale vždy vtipný a poutavý. Nezklamal mě ani teď a téměř ihned jsem na své otázky, zda používat „ALE“, „Ale“, „ale“ nebo přejatý výraz „ejl“ dostal vtipnou a zároveň poučnou odpověď. Pro všechny domácí pivovarníky, kteří alespoň občas sdílejí své zkušenosti nebo úspěchy, píší knihy nebo alespoň drobné články.

 

Plné znění odpovědi doc. RNDr. Karla Olivy, Dr.

Pokud slovo, jehož anglická psaná podoba je „ale“, je již možno pokládat za přejaté (tj. používá se více či méně běžně, alespoň v odborném diskursu), přičemž jeho výslovnostní podoba v českém mluveném projevu zní „ejl“, doporučil bych, aby ve shodě s postupy obvyklými při přejímání cizích slov jeho psaná podoba v českých textech odpovídala výslovnosti, tedy aby toto slovo bylo psáno „ejl“. Skloňování takového slova by se přitom mělo řídit dle vzoru „hrad“, tj. „ejl - ejlu - ejle! - ejlem - ejly - ejlů - ejlům - ejlech“.Plně chápu, že pro všechny, kdo (i) s tímto slovem nevyrostli a (ii) ovládají angličtinu, to působí (a ještě dlouho bude působit) dojmem naprostého barbarství a „estetické urážky“ nejhrubšího zrna.Ale to je emocionální postoj, zatímco více než tisícileté dějiny češtiny jasně ukazují, že přejatá slova pozvolna počešťujeme i pravopisně, a 20. století pak je jasným důkazem, že tak činíme i v případě, že jde o slova původem anglická: pádlo, rostbíf, bridž, džíp, džem, džínsy, ...Jen je potřeba dát tomu čas - a přemoci ten (jistě někdy silný) pocit estetického odporu - když už pro nic jiného, tak proto, že ty dějiny češtiny ukazují, kudy cesta povede, ať se to nám, kteří na to nejsme zvyklí „odmalička“, sebevíce nelíbí. Další generace s tím totiž už vyrostou, a proto jim to vadit nebude. Tak to zkrátka je, a jak říkal Jára Cimrman, může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat.
Karel Oliva

 

Karel Oliva (* 26. listopadu 1958 Praha) je český jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Odborně se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. V letech 2003 až 2016 působil jako ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Externě vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

 

 

India Pale Ale nebo Strong Belgian Ale tedy zůstaneme úplně stejně jako u všech dalších oficiálních názvů pivních stylů, protože je prostě používáme v angličtině. Obecné pojmenování „ejl“ v souvislostech jakými jsou „silné belgické ejly“ nebo například „vhodné kvasnice pro fermentaci amerických ejlů“ vidím jako srozumitelnější a doporučuji je tedy používat. Asi je nutné překonávat emoce, abychom dosáhli srozumitelnosti a otevřeli náš svět i těm, kteří s domácím vařením začínají a někdy je může věta „Je lepší používat na takové ale kvasnice X, nebo Y, ale když budete chtít vařit světlý ale, je vhodné použít Z, ale také Ž.“ docela hezky dovést až do slepé uličky.

 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky